Karting lajisäännöt 2022

KART REPUBLIC BRAND IDENTITY DESIGN DEVELOPMENT IDENTITY DOCUMENT 2019 COMPACT LOGO POSITIVE VERSION This is the COMPACT logo that should be used to communicate the Kart Republic programme as a single entity. Black color only. COMPACT LOGO NEGATIVE VERSION This is the COMPACT logo that should be used to communicate the Kart Republic programme as a single entity. White color only.

Alk. 63 €/kk FLYING FINN SANTANDER - RAHOITUS TUKEA AUTOURHEILUHARRASTUKSEEN ALOITTELEVILLE JA KOKENEEMMILLE MISTÄ ON KYSE? Autourheilun lajiliitto AKK on solminut yhteistyösopimuksen rahoitusyhtiö Santanderin kanssa. Yhteistyö toteutetaan osana molempien yritysten nuorisotyötä, tarjoten sekä nykyisille että aloitteleville karting-harrastajille mahdollisuuden hankkia karting-auto kolmen vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja. HARRASTUKSEN ALOITTAMINEN JA VANHAN KARTING-KALUSTON UUSIMINEN ON NYT ENTISTÄ HELPOMPAA! Voit hankkia pelkän uuden auton tai räätälöidyn kokonaispaketin, sisältäen ajovarusteet, mittariston jne. Ajohaalarin rintaan saat upean autourheilun kuljettajapolkua edustavan Flying Finn -logon. Pienimmät autot on sopivia noin 4-6 -vuotiaalle ja suurimmat tehokkaimmat aina eläkeikäiselle asti. Lisätietoja: Racing Service Jaatinen MYYMÄLÄ: Beckerintie 7, 00410 Helsinki p. 0505359812 http://www.jaatinen.com/ myynti@jaatinen.com

2022 201 KARTING LAJISÄÄNNÖT 1. Sanastoa ja määritelmiä 1.1. Lyhenteitä 1.2. Kansainvälinen kilpailu 1.3. NEAFP-kilpailu 1.4. Kansallinen kilpailu 1.5. Suljettu kilpailu 1.6. Ilmoittaja 1.7. Ohjaaja 1.8. Luokitus 1.9. Luokitustodistus 1.10. Lisenssi 1.11. Parc Fermé (suljettu alue) 2. Lisenssit ja niiden vaatimukset 2.1. Yleistä 2.2. Tutustumislisenssi 2.3. Huoltaja-/mekaanikko lisenssi 2.4. Peruslisenssi 2.4.1. Lisenssiluokitukset 2.5. Kansainväliset lisenssit (KV) 2.6. Ilmoittajalisenssi 2.7. Lisenssitaulukko 3. Mainostus 4. Kilpailujen järjestäminen 4.1. Yleistä 4.2. Kilpailukalenterista poikkeaminen 4.3. Kilpailusääntöjen tunteminen ja niiden noudattaminen 4.4. Rata ja tarkastukset 4.4.1. Radan ominaisuudet 4.4.2. Pakolliset rakennelmat 4.4.3. Ratojen tarkastukset 4.5. Kilpailun päätoimihenkilöt 4.6. Ensiapu 4.7. Viestiyhteydet 4.8. Kilpailutasot ja järjestelyvaatimukse 4.8.1. Seuran jäsentenväliset kilpailut 4.8.2. Seurojen väliset ja alueelliset kilpailut 4.8.3. Aikuisharrastekilpailut 4.8.4. Kansalliset kilpailut 4.8.5. SM-, SJM ja CUP-kilpailut 5. Kilpailusäännöt 5.1. Yleisiä määräyksiä. 5.2. Ilmoittautuminen kilpailuun 5.3. Osanottajien ikä 5.4. Ajaminen kilpailun ulkopuolella 5.5. Ajokalusto ja -varusteet 5.6. Radan valvonta 5.7. Lippu- ja numeronäyttömerkinannot 5.8. Lippumerkit 5.9. Vaarallinen kart 5.10. Kilpailunumero 5.11. Kilpailun aikataulu 5.12. Ohjaajakokous 5.13. Ajanotto 5.14. Ajanottoviivan ylittäminen 5.15. Kierroslaskenta 5.16. Kilpailun suoritus 5.16.1 Kilpailuun lähteminen 5.16.2. Aika-ajo 5.16.3. Erät ja erien pistelasku 5.16.4. Finaali(t) 5.16.5. Erilaiset suoritustavat 5.17. Kilpailun päättyminen ja tuloksen määräytyminen 5.18. Vastalauseaika 5.19. Tulosluettelo 5.20. Sama tulos 5.21. Palkintojen jako 5.22. Kilpailun keskeyttäminen 5.23. Varikkomääräykset 6. Arvokilpailuiden kilpailusäännöt 6.1. Arvokilpailut 6.2. Osanotto-oikeus 6.3 Arvokilpailujen säännöt 6.4. Arvokilpailujen tulosten vahvistaminen 6.5. SM-kilpailuluokat 6.6. CUP-kilpailuluokat 7. Ajosäännöt 7.1. Yleistä 7.2. Lähtö 7.3. Lähtövalot 7.4. Virheellinen lähtö 7.5. Ajo kilpailussa 8. Katsastus 8.1. Yleistä 8.2. Karting-kilpailujen katsastusta koskeva muistio 8.3. Katsastettavien moottorien määrä 8.4. Katsastettavien runkojen määrä 8.5. Katsastuksessa tarkastettavat varusteet 8.6. Punnitus 8.7. Melu 9. Tekniset säännöt 9.1. Määritelmiä 9.2. Tekniset määrittelyt 9.3. Luokitustodistukset 9.4. Telemetria-, tiedonkeruu- ja radiolaitteet 9.5. Renkaat kilpailuissa 9.6. Luokkakohtaiset erityismäärittelyt 10. Kuljettajan varusteet 10.1. Kypärä 10.2. Ajohaalarit, jalkineet ja käsineet 10.3. Kypäränormit 11. Suomen kartingradat

2022 202 1. Sanastoa ja määritelmiä Sanastoa, määritelmiä ja lyhenteitä, jotka tässä esitetään, voidaan käyttää kilpailujen säänöissä, lisäyksissä ja lisämääräyksissä. 1.1. Lyhenteitä FIA Kansainvälinen Autoliitto, Federation Internationale de l’ Automobile. CIK Committee Internationale de Karting ASN Kansallinen autourheilujärjestö, jonka FIA tunnustaa kyseisen maan ainoaksi autourheiluvallan haltijaksi. Suomessa AKK-Motorsport ry. NEAFP National Events with Authorised Foreign Participation NEZ FIA:n Pohjois-Euroopan alue, North European Zone 1.2. Kansainvälinen kilpailu Kilpailu on kansainvälinen, kun se on avoin eri kansallisuutta edustaville ilmoittajille ja ohjaajille, joiden lisenssit ovat eri ASN:ien myöntämiä. Ohjaajan tai ilmoittajan kansalaisuus määräytyy sen mukaan, minkä maan ASN:n myöntämä lisenssi hänellä on. Kansainvälinen kilpailu täytyy ilmoittaa kansainväliseen kilpailukalenteriin, ja siitä tulee suorittaa KVkilpailulupamaksu FIA:lle. 1.3. NEAFP-kilpailu Kansallinen kilpailu johon osallistuminen on avoin myös muiden maiden ASN:ien lisenssinhaltijoille. (National Event with Authorised Foreign Participation). 1.4. Kansallinen kilpailu Kilpailu on kansallinen, jos osanotto on sallittu vain ko. maan ilmoittajille ja ohjaajille. EU-maiden kansalaiset, joilla on jonkin EU:in kuuluvan maan ASN:n myöntämä EU-lisenssi, voi osallistua toisen EU-maan ASN:n hyväksymään kansalliseen kilpailuun, mikäli se on ilmoitettu olevan NEAFP-kilpailu. 1.5. Harjoituskilpailu Harjoituskilpailuja voidaan järjestää edellyttäen, että niistä ei aiheudu haittaa lajin kalenterikilpailuille eikä valtakunnallisille leiripäiville. Harjoituskilpailut tulee pääsääntöisesti järjestää sellaisina päivinä, joille ei ole merkitty kalenterikilpailuja lähialueille. Harjoitus- ja koulutuskilpailuja voivat järjestää vain AKK:n jäsenyhteisöt. 1.6. Suljettu kilpailu Kilpailua nimitetään suljetuksi, jos osanotto siihen on sallittu ainoastaan yhden tai useamman AKK:n jäsenyhdistyksen tai yhden alueen jäsenille. Kilpailua varten tarvitaan AKK:n lupa. AKK voi poikkeustapauksissa sallia useiden jäsenyhdistysten yhdessä järjestää kilpailu. 1.7. Ilmoittaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka on hyväksytty osanottajaksi kilpailuun ja jolla on FIA:n ilmoittajalisenssi, jonka ASN on myöntänyt. CIK ei hyväksy alle 18-vuotiasta henkilöä ilmoittajana. Suomessa kansallisissa kilpailuissa ei käytetä erillistä ilmoittajaa, mutta SM-kilpailuiden KV-luokissa (OKjunior, OK ja KZ2) ilmoittaja on pakollinen. Ilmoittajan tulee olla 18-vuotta täyttänyt. 1.8. Ohjaaja Kilpailuun osallistuva ohjaaja, jolla on FIA:n ohjaajalisenssi, jonka ASN on myöntänyt. Ohjaaja voi myös olla auton ilmoittaja. 1.9. Luokitus Luokitus on CIK/FIA:n virallinen todistus siitä, että runko- tai moottorimallia, tai erityisesti määriteltyjä varusteita on valmistettu sarjatuotannossa riittävässä määrin, jotta ne olisivat oikeutettuja luokitteluun jossakin luokassa. Luokitusanomuksen jättää CIK/FIA:lle sen maan ASN, missä ajoneuvoa valmistetaan, ja sen tulisi johtaa luokituksen vahvistamiseen. Tämä on tehtävä erityisten CIK/FIA:n vahvistamien luokitussääntöjen mukaan ja jokaisen valmistajan, joka haluaa luokittaa mallinsa, täytyy sitoutua noudattamaan niiden määräyksiä. Myös AKK voi myöntää/päättää omia luokituksiaan kansallisiin luokkiin. 1.10. Luokitustodistus Jokaisen CIK-FIA:n tai AKK:n luokittaman runko- ja moottorimallin tai varustuksen tulee olla kuvailtuna todistuksessa, jota kutsutaan luokitustodistukseksi. Todistuksesta tulee käydä ilmi kaikki tieto, jonka avulla kyseinen malli voidaan tunnistaa. Kilpailijan tulee varautua esittämään luokitustodistus tai joku muu CIK:n asiakirjan käyttämästään kalustosta katsastuksessa. Kilpailun johdolla on oikeus evätä kilpailijan osanotto, jos tämä ei voi esittää vaadittuja asiakirjoja. 1.11. Lisenssi Lisenssi on rekisteröintiasiakirja, joka myönnetään kilpailutoimintaan aikovalle luonnolliselle tai juridiselle henkilölle. Lisenssin haltijan edellytetään tuntevan autourheilun kansainväliset ja kansalliset säännöt, sekä sitoutuvan niitä noudattamaan. 1.12. Parc Fermé (suljettu alue) Kilpailun jälkeen alue maalilinjalta karanteenialueen portille on suljettua aluetta. Kenelläkään, paitsi kilpailun toimihenkilöillä, ei ole oikeutta olla parc fermé -alueella. Korjaus- ja muutostyöt on kielletty maalin jälkeen parc fermé -alueella.

2022 203 2. Lisenssit ja niiden vaatimukset 2.1. Yleistä Kansallisten lisenssien osalta noudatetaan Autokilpailujen kansallisia määräyksiä Suomessa. Lue lisenssimääräykset ja vakuutustietous sääntökirjan autokilpailujen kansallisista määräyksistä tarkasti. Kilpailutoimintaan osallistuvalla kuljettajalla tulee olla voimassa oleva kilpailu- tai tutustumislisenssin lisenssisääntöjen mukaisesti. Karting-kilpailuissa henkilöllä (mekaanikko/avustaja), joka toimii kilpailijan avustajana lähdön keräily- ja ryhmitysalueella sekä parc fermé -alueella, tulee olla henkilökohtainen huoltaja-/mekaanikkolisenssi tai kilpailijalisenssi. 2.2. Tutustumislisenssi Jäsenten- ja seurojenvälisissä kilpailuissa sekä aikuisharrastajaluokissa on mahdollisuus kilpailla tutustumislisenssillä. Lisenssiä voidaan käyttää myös seurojen koulutuksissa ja ajoharjoittelupäivinä. Tutustumislisenssillä ei voi osallistua aluemestaruuskilpailuihin. Seurat tilaavat kilpailua varten AKK:sta numeroituja tutustumislisenssilomakkeita (lomakkeessa 15 lisenssiä), jotka täytetään kilpailupaikalla. Seura tilittää lisenssimaksut käytettyjen lisenssien mukaan ja palauttaa täytetyt sekä käyttämättömät lomakkeet. Palauttamattomat lomakkeet veloitetaan seuralta lisensseinä. Tutustumislisenssin tarkoitus on nimensä mukaan tutustuttaa kilpailutoimintaan, joten useampia kilpailuita vuoden aikana ajavien suositellaan ehdottomasti hankkivan vuosilisenssin, jolloin vakuutusturva tapaturmien osalta on voimassa myös harjoittelussa. 2.3. Huoltaja-/mekaanikko lisenssi Kartingissa tulee alle 18-vuotiaalla kilpailijalla olla kaikissa kilpailussa 18 vuotta täyttänyt huoltaja, jolla on huoltaja/mekaanikko-lisenssi. Kilpailuissa henkilöllä (mekaanikko/avustaja), joka toimii kilpailijan avustajana lähdön keräily- ja ryhmitysalueella sekä parc fermé -alueella, tulee olla henkilökohtainen huoltaja-/mekaanikkolisenssi tai kilpailijalisenssi. Huoltaja lisenssinä käy myös AKK:n myöntämä ilmoittajalisenssi tai jokin muu kilpailijalisenssi. 2.4. Peruslisenssi Karting-rajoitteisella peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan kansallisiin karting-kilpailuihin. Lisenssiluokkana peruslisenssissä kilpailijalla on Grade H, Grade G, Grade F tai Grade E. 2.4.1. Lisenssiluokitukset Lisenssiluokan vaihtamisen Grade H:stä Grade G:hen kilpailija tekee kartingin materiaalipankista löytyvällä lomakkeella. Minimivaatimus: kilpailijan on täytettävä vähintään 12 vuotta sinä vuonna, kun nousee Grade G:hen sekä hänellä tulee olla vähintään 5 hyväksyttyä kilpailua. 2.5. Kansainväliset lisenssit (KV) Kansainvälisten lisenssien osalta on kartingissa voi- massa seuraavat säännöt ja lisenssiluokat. KVlisenssiä varten on vuosittain käytävä lääkärintarkastuksessa. Lue tarkemmin sääntökirjan yleisosasta. Kansainvälisen lisenssin voi saada aikaisintaan sinä vuonna, kun täyttää 12 vuotta. Kansainvälinen Grade G-lisenssi Grade G (Junior -luokat) on kuljettajille, jotka täyttävät tai ovat täyttäneet 12 vuotta lisenssin myöntämisvuonna ja täyttävät enintään 14 vuotta lisenssin myöntämisvuonna. Kaudella 2022 tämä on tarkoitettu vuosina 2008, 2009 ja 2010 syntyneille. Kansainvälinen Grade F -lisenssi Grade F on tarkoitettu käytettäväksi vain vaihteettomiin luokkiin (esim. OK) kuljettajille, jotka täyttävät tai ovat täyttäneet 14 vuotta lisenssin myöntämisvuonna ja täyttävät enintään 15 vuotta lisenssin myöntämisvuonna. Kaudella 2022 tämä on tarkoitettu vuosina 2007 ja 2008 syntyneille. Kansainvälinen Grade E -lisenssi Grade E on tarkoitettu kuljettajille, jotka täyttävät 15 vuotta tai ovat tätä vanhempia lisenssin myöntämisvuonna. Kaudella 2022 tämä on tarkoitettu vuonna 2007 tai ennen sitä syntyneille. Lisenssin myöntämisen edellytyksenä on vähintään 5 hyväksyttyä kansallista ja/tai kansainvälistä kilpailua edellisen 24kk aikana. 2.6. Ilmoittajalisenssi (Competitor´s/Entrant licence) SM-kilpailuihin osallistuvalla tulee olla ilmoittaja ja hänellä ilmoittajalisenssi. Ilmoittajana voi toimia yksityishenkilö, yritys tai ohjaaja itse. Ilmoittajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Kaikissa KV-kilpailuissa tarvitaan myös ilmoittajalisenssi.

2022 204 3. Mainostuksen säännöt Kilpailijalla ja kilpailun järjestäjällä on oikeus sijoittaa mainoksia kilpailuun osallistuviin autoihin ja kilparadalle seuraavia määräyksiä noudattaen: 1. Mainoksella ei saa peittää toista mainosta. 2. Kilpailijalla on oikeus kieltäytyä ottamasta autoonsa sellaista järjestäjän mainosta, joka on ristiriidassa hänen omien autossa tai ajopuvussa olevien tuotteeseen, palvelukseen tai yritykseen yksilöityjen mainosten tai sopimusten kanssa. Tämä hänen on pystyttävä vaadittaessa näyttämään toteen. Järjestäjän mainoksen poistaminen tai peittäminen sen kiinnittämisen jälkeen ennen kilpailijan ajon päättymistä on kielletty. 3. Mainoksen pitää olla muodoltaan ja sisällöltään asiallinen ja hyvällä maulla tehty, hyvän tavan vastainen mainonta on kielletty. 4. Alkoholipitoisten juomien mainonta KIELLETTY. 5. Tupakkavalmisteiden mainostaminen on kielletty. 6. Mainosten kiinnittäminen korirakenteeseen on vapaa, edellyttäen, ettei mainos tai sen kiinnike aiheuta turvallisuusriskiä. Tämän toteaa katsastaja. 7. Kilpailijan ei tarvitse hyväksyttää mainoksiaan AKK:ssa. Mainosoikeus sisältyy kilpailijalisenssiin. Mainoksien sääntöjenmukaisuus tarkastetaan katsastuksessa. 8. Ajajan, joka ei noudata yllä olevia määräyksiä, voi kilpailun johto kieltää osallistumasta kilpailuun. 9. Järjestäjällä on oikeus porrastaa osanottomaksu sen mukaan, ottaako kilpailija järjestäjän riidattomat mainokset vai ei. 10. Turvallisuussyistä ei minkäänlaisia mainosjulisteita tai -tauluja saa kiinnittää mihinkään aitoihin, jotka muodostavat osan radan reunasuojuksesta, vaikka sellainen aita olisi muiden takana pysäytysaitana. 3. Mainostus 2.7. Lisenssitaulukko Seuraavassa on luokittain ilmoitettu millä lisenssillä voi ajaa kotimaan kilpailuissa. Cadet Peruslisenssi (Grade H), tutustumislisenssi Muut harrastajaluokat (alle 15 v.) Peruslisenssi (Grade H, G, F -luokitus kilpailun säännöt huomioiden), tutustumislisenssi Aikuisharrastusluokat Peruslisenssi (Grade H, Grade G, Grade F, Grade E -luokitus kilpailun säännöt huomioiden), tutustumislisenssi Kilpailunjärjestäjä voi järjestää kilpailun luokalle myös lisenssiluokkarajoitteisesti tai palkita eri lisenssillä ajavat kuljettajan luokan sisällä. Tällöin käytäntö on mainittava kilpailukutsussa. Micro Peruslisenssi (Grade H) Raket 95 Peruslisenssi (Grade H, G, F, E) Mini 60 Peruslisenssi (Grade H, G, F, E) Rotax Max /TAG Peruslisenssi (H, G, F, E) tai KV-lisenssi Grade G, F tai E OK Junior Peruslisenssi (Grade H, G, F) tai KV-lisenssi G tai F OK Peruslisenssi (Grade H, G, F, E) tai KV-lisenssi Grade G, F, E KZ2 Peruslisenssi (Grade E) tai KV-lisenssi Grade E

2022 205 4. Kilpailujen järjestäminen 4.1. Yleistä Karting-kilpailuiden järjestämisessä noudatetaan sääntökirjan yleisosaa kilpailujen hakemisen, kilpailuluvan, kilpailukutsun ja niihin liittyvien asioiden osalta. 4.2. Kilpailukalenterista poikkeaminen Kilpailukalenterin mahdollisiin vapaisiin viikonloppuihin on seuralla mahdollista hakea kilpailulupaa lajipäälliköltä viimeistään 5 viikkoa ennen kilpailupäivää. Kilpailun siirtoanomus on jätettävä AKK:lle viimeistään 2 kuukautta ennen kalenteriin merkittyä kilpailupäivää. Kalenterikilpailun siirto on mahdollista vain, mikäli AKK:n kartingin lajiryhmä sen hyväksyy. 4.3. Kilpailusääntöjen tunteminen ja niiden noudattaminen Jokainen kilpailun järjestelyihin osallistuva luonnollinen tai juridinen henkilö: 1. Sitoutuu tuntemaan lajin kansallisen säännöstön sekä kilpailuissa sovellettavat CIK-FIA:n kansainväliset säännöt 2. Sitoutuu varauksetta alistumaan yllämainittujen sääntöjen määräyksiin ja AKK:n päätöksiin sekä tyytymään niistä aiheutuviin seuraamuksiin. 3. Sitoutuu noudattamaan reilun pelin periaatetta. 4. Sitoutuu hoitamaan (juridinen henkilö) taloushallintonsa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kilpailun järjestäjä, joka suunnitelmallisesti jättää velvoitteensa hoitamatta toiminnan ja urheilijoiden verotukseen tai muihin lakisääteisiin maksuihin (sosiaaliturva, eläke, tms) liittyvät velvoitteensa, rangaistaan liiton hallituksen päätösten mukaisesti. 5. Sitoutuu olemaan lyömättä vetoa itse tai edustajansa kautta omasta kilpailutapahtumasta. Näiden ehtojen rikkomisesta voi olla seurauksena toimitsijalisenssin ja myös ohjaajalisenssin peruutus. 4.4. Rata ja tarkastukset Kansallisissa tarkastuksissa noudatetaan näitä sääntöjä, CIK:n radantarkastussääntöjä sekä radantarkastajan tekemiä ratakohtaisia määräyksiä. SM-kilpailuratojen radantarkastuksessa noudatetaan CIK:n radantarkastussääntöjä. CIK:n ratasäännöstö löytyy osoitteesta www.cikfia.com. 4.4.1. Radan ominaisuudet Alla esitetyt arvot ovat suosituksia, joista voidaan poiketa AKK:n suostumuksella radantarkastuksen yhteydessä. Sekä kiinteiden, että väliaikaisten kansallisessa kilpailukäytössä olevien ratojen tulisi olla vähintään 600 m pitkiä, kansainvälisten kilpailujen ratojen minimipituus 800 m. a. Ominaisuudet: – Pituus suoravetoluokissa enintään 1700 m, vaihteellisissa luokissa enintään 2500 m – Leveys vähintään 7 m – Leveys maksimi 12 m – Kaltevuus pituussuuntaan enintään 5 %, poikittaissuunnassa enintään 10 % – Pinta kiinteällä radalla kokonaan asfalttia. b. Suurin sallittu automäärä radalla – Alle 1500 m pitkillä radoilla enintään 34 autoa. – Yli 1500 m pitkillä radoilla enintään 60 autoa. – Kestävyyskilpailuissa sallitaan enintään 6 autoa 100 m kohti. – Autojen määrä ei missään tapauksessa saa ylittää arvoa radan pituus (m) x radan leveys (m) jaettuna 180. – Lasten harrastajaluokkien (Cadet/Micro) suurin sallittu kilpailijamäärä 3/4 radan sallitusta kilpailijamäärästä. – Radantarkastuspöytäkirja ilmoittaa kilpailuissa käytettävän suurimman sallitun automäärän. – CIK-FIA -kilpailujen ratojen tulee noudattaa kansainvälisiä ratanormeja, muutoinkin on suositeltavaa pyrkiä noudattamaan ko. normeja. 4.4.2. Pakolliset rakennelmat Varikkoalue Radan ulkopuolella tulee jokaista kilpailijaa varten olla pysäköinti- ja huoltotilaa vähintään 4 x 6 m. Alueen olisi hyvä olla asfaltoitu ainakin kulkukäytävien osalta. Jokainen autopaikka tulee olla selvästi merkitty ja numeroitu. Huolto- ja kuljetusautoille tulee olla erillinen pysäköintialue. Varikolla tulee olla rataan liittyvä alue, johon lähtöön valmistautuvat kartit voidaan ryhmittää. Varikon tulee olla yhteydessä rataan selvästi merkityllä sisään- ja ulostulolla. Sisääntuloreitin alussa tulisi olla kaksoismutka, joka oleellisesti vähentää kartien nopeutta. Sisääntuloreitin leveyden tulee olla pienempi kuin kahden auton leveys. Pysähtyminen reitillä on ehdottomasti kielletty ja varikkopäällikön tai hänen määräämän toimihenkilön tulee huolehtia, ettei sillä ole asiaankuulumattomia kartteja ja henkilöitä. Kilpailuerästä tullessa, rajoina maalilinja ja varikon sisääntulotien läheisyydessä oleva punnitusalue, on oltava suljettu alue (parc fermé). Kansallisissa kilpailuissa park fermé alue voidaan rajata lippusiimalla tai väliaikaisilla aidoilla. Tämä väliaikainen alue tulee ilmoittaa ohjaajakokouksessa. Arvokilpailuissa (SM, SJM ja CUP) parc fermé-alue tulee olla aidattu ja alue sisältää lähdön keräily- ja ryhmitysalueen (joka on erotettu lähdön keräilyalueesta), koko rata-alueen, jonne on oikeus pääsyyn vain kilpailijalla ja hänen nimetyllä avustajallaan (1 mekaanikko) sekä maalintulo- ja katsastusalueen.

2022 206 Ratavarikko Ratavarikon vapaan leveyden tulee olla vähintään 2 m ja pituuden on oltava vähintään 10 m. Lähtöruudukko ja radan muut merkinnät Ensimmäinen lähtörivin etäisyys 2 m lähtö/maalilinjasta. Rivien etäisyys toisistaan 4 m ja lähtöruutujen keskiviivan väli puolet radan leveydestä. Lähtö- ja maaliviivan, sekä 25 metrin ryhmitysviivan tulee olla selvästi merkitty. Kaarteiden sisäreunojen tulee olla merkittyjä. Punaisella viivalla, joka kulkee radan poikki merkitään rataan paikka, jossa lähtöryhmityksen tulee olla kunnossa. Viivan leveyden tulee olla vähintään 10 cm. Tämän viivan paikan määrä radantarkastaja. Sinisellä viivalla voidaan merkitä rataa mahdolliset magneettilinjojen paikat. Viivat saavat lähteä radan reunasta ja niiden pituuden tulee olla 20 cm ja leveyden 10 cm. Valvontapisteet Radan valvonnan suorittamista varten on valvontapis- teet valittava siten, että jokainen radan osa on valvonnan alaisena ja valvontapisteestä on näköyhteys seu- raavaan pisteeseen. Valvontapisteen on oltava selvästi kilpailijoiden havaittavissa, mutta turvallisesti sijoitet- tuna. Kilpailussa jokaisen valvontapisteen alueella on oltava vähintään ratatuomari ja lippumies. Ratavalvonta voidaan suorittaa myös 3-5 ajotapatarkkailijalla, jotka sijoittuvat niin, että heidän valvonta-alueella on 1-3 valvontapistettä. Tällöin valvontapisteissä tulee olla lippumies sekä avustaja. Lippupisteen valvonta-alueen henkilöistä yhdellä tulee olla toimitsijalisenssi. Ratavalvontapisteet tulee suojata yhteen niputetuilla renkailla tai muulla hyväksytyllä suojamateriaalilla. Tämän suojavallin korkeus tulee olla 90-100 cm. Valvontapisteillä tulisi olla rakennelma/ koroke, jonka päällä ratatuomari ja lippumies voivat olla. Rakennelman suosituskorkeus on 30 cm. Ohjaajien turvallisuus, radan suojaukset Missä radan reunoilla ei ole vähintään 10 m:n esteetön- tä ulosajoaluetta, tulee siinä olla jatkuva aita. Se tulee valmistaa tukevasta materiaalista, joka on kyllin kevyttä, jotta se ei aiheuta vaaraa ohjaajille. Aita ensisijaisesti vaakasuoraan sidottuja henkilöauton renkaita, (ei nastarenkaita) korkeus 80–90 cm (max. 6 rengasta (myös olkipaaleista tai vaah- tomuovipaaleista, tms. valmistettu käy). Suoja-aidan etäisyys kiinteistä esteistä tulee olla vähintään 50 cm. Kaarteissa suojausten on oltava vahvistetut. Irrallisten autonrenkaiden käyttö radan reunoilla on kielletty. Lähekkäin olevien ratojen osien väliin tulee asentaa joustava verkko tai muu vastaava este (katso yllä aita). Ratavalvontapisteet tulee olla hyvin suojattu yllämainituin tavoin. Samoin kaikki muut radalla olevat kiinteät esteet on suojattava. Muita vaatimuksia Seuraavien rakennelmien tulee olla radalla, kohdat 1 ja 2 yleisöltä eristettynä kilpailun aikana: 1. Katettu rakennus kierroslaskentaa, ajanottoa ja katsastusta varten. 2. Kiinteä, katettu tila vaakojen säilytystä varten. Vaa’at tulee tarkastaa ennen kilpailun alkua tai järjestäjillä tulee olla 100 kg:n tarkastuspunnukset. 3. Tyydyttävät saniteettitilat erikseen miehille ja naisille. 4. SM-kilpailuissa kunnolliset suihkutilat ja peruskäyttösähkövalmius. Yleisön turvallisuus Järjestäjän on varattava yleisölle suljettu yleisöalue, jonka tulee olla eristetty radasta. 4.4.3. Ratojen tarkastukset Kilpailussa käytettävällä radalla tulee olla voimassa oleva radantarkastus sekä viranomaisten vaatimat turvallisuusdokumentit ajan tasalla. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia hyvissä ajoin ennen kilpailua, että rata on tarkastusten sekä vaatimusten mukaisessa kunnossa kilpailuhetkellä ja tekee tarvittaessa korjaukset/kunnostukset radalle. Kilpailun jälkeen on tärkeää myös huolehtia radan kunnostuksesta, jotta se pysyy ajettavassa ja turvallisessa kunnossa. Turvallisuusdokumentit tulee luoda viranomaisten määräysten mukaisesti. Kansallinen radantarkastus Ennen kilparadan hyväksymistä kilpailukäyttöön, suorittaa AKK karting-ratojen tarkastuksen. Tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset maksaa tarkastettava rata. Tarkastuksen suorittaa AKK:n määräämä radantarkastaja ja paikalla on oltava radan omistaja/ edustaja. Tarkastuksessa tulee esittää mittakaavassa oleva rataaluepiirros kolmena kappaleena vähintään A4-koossa, mielellään suurempana. Siitä tulee käydä ilmi radan pituus ja leveys, lähtö- ja maalipaikka, valvontapisteiden sijainti, suoja-alueet ja suojalaitteet, varikon sisään ja ulostulopaikat, ratavarikko, katsastuspaikka, rakennelmat ja rakennukset sekä yleisöalueet. Piirroksessa pitää esiintyä kaikkien turvalaitteiden mitoitus ja paikat. Radantarkastus ja ratalisenssi ovat voimassa radantarkastuspäivästä kuluva ja kolme seuraavaa kalenterivuotta. Mikäli olosuhteissa tai radan rakenteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, tulee rata tarkastaa uudelleen lyhyemmälläkin aikavälillä. Täysin uusilla radoilla, sekä mikäli olemassa olevalla radalla on suoritettu huomattavia muutoksia, on ensimmäinen radantarkastus voimassa yhden vuoden, joka toimii seuranta jaksona radan toimivuuden varmistamiseksi. Huomattavaksi muutokseksi katsotaan esimerkiksi radan muodon muuttaminen. Radantarkastuspöytäkirjoja tehdään kaksi yhdenmukaista kappaletta allekirjoituksin. Toisen radantar-

2022 207 kastaja toimittaa AKK:hon ja toinen jää radan omistajalle/ edustajalle. Radanseurantakortti: Radantarkastuspapereihin kuuluu lisäksi radan seurantakortti, joka on alkuperäisenä liitteenä radantarkastuspöytäkirjassa. Tuomariston puheenjohtaja kuittaa päiväyksellä ja allekirjoituksellaan jokaisessa kilpailussa radan seurantakortin, sekä merkitsee siihen tarvittavat korjauskehotukset. Korjauskehotuksien velvoitteiden suorittamisen tarkastaa ja hyväksyy joko radantarkastaja tai radalla ajettavan seuraavan kilpailun tuomariston puheenjohtaja . Tuomariston puheenjohtaja tarkastaa radantarkastuksen pöytäkirjan sekä turvallisuusdokumentit liitteineen jokaisen kilpailun yhteydessä. Jos samalla radalla eri kerhot järjestävät kilpailuja, voivat he käyttää radan haltijalle myönnettyjä dokumentteja omissa kilpailuissaan. Tilapäisillä radoilla radantarkastus on joka kerta suoritettava erikseen. Kansainvälinen radantarkastus Radalla, jolla järjestetään kansainvälinen kilpailu, tulee olla kansainvälinen radantarkastus voimassaolevien CIK-säännöstöjen mukaan. 4.5. Kilpailun päätoimihenkilöt Kilpailussa on oltava vähintään sääntökirjan kansalliset määräykset Suomessa -osiossa ilmoitetut kilpailutoimitsijat (katso taulukko) vaadittavine lisensseineen. Nämä henkilöt on esitettävä myös AKK:lle toimitettavassa kilpailukutsussa sekä KITI:ssä. Ne, joilta toimitsijalisenssiä (pää- tai peruslisenssi) ei vaadita, heiltä ei myöskään vaadita seuran jäsenyyttä ollakseen kilpailuissa toimitsijoina. 4.6. Ensiapu Kansallisissa ja sitä korkeamman tason kilpailuissa kilpailupaikalla tulee olla kilpailutapahtumien aikana tarkoitukseen soveltuva ja arvioituun riskiin nähden riittävä ensihoitoyksikkö asianmukaisine henkilöstöineen ja varusteineen. Ensihoitoyksikön tulee olla luvanvaraisen toimijan tarkastettu yksikkö. Kilpailun järjestäjän on perehdytettävä ensihoidosta vastaava ensihoito- ja pelastushenkilöstö kilpa-autojen turvalaitteisiin ja pelastamisen kannalta oleelliseen tekniikkaan. 4.7. Viestiyhteydet Kilpailupaikalla on oltava riittävän tehokkaat äänentoistolaitteet, jotka pystyvät ylittämään ajoneuvojen moottorien äänen. Kuulutuksen on kuuluttava varikolle, toimitsijoille toimipaikoilleen ja yleisölle. Kilpailun päätoimihenkilöiden kesken on oltava toimiva radioyhteys: Kilpailun johto – kuuluttaja – ratatuomarit – tulospalvelu – lähdön järjestely – katsastus. Suositellaan head-set -luurien käyttöä. 4.8. Kilpailutasot ja järjestelyvaatimukset Suljettu kilpailu Kilpailua nimitetään suljetuksi kilpailuksi, jos osanotto siihen on sallittu ainoastaan erikseen määritetylle osallistujaryhmälle, esim. määrätylle liiton seuran jäsenille eli jäsentenvälinen kilpailu, useammalle erikseen määritetylle seuralle tai alueelle. Suljettuja kilpailuja ovat: • Jäsentenväliset kilpailut • Seurojen väliset kilpailut • Alueelliset kilpailut • Alueelliset kilpailusarjat Suljettuja kilpailuja voivat järjestää vain AKK:n jäsenyhteisöt. Suljetuissa kilpailuissa pääsymaksujen periminen on kielletty, samoin pysäköintimaksujen periminen ja käsiohjelman myynti. Suljettujen kilpailujen järjestäminen maksullisten tilaisuuksien yhteydessä on kielletty. Harjoituskilpailu Harjoituskilpailuja voidaan järjestää edellyttäen, että niistä ei aiheudu haittaa lajin kalenterikilpailuille eikä valtakunnallisille leiripäiville. Harjoituskilpailut tulee pääsääntöisesti järjestää sellaisina päivinä, joille ei ole merkitty kalenterikilpailuja lähialueille. Harjoituskilpailuja voivat järjestää vain AKK:n jäsenyhteisöt. Harjoituskilpailuissa on pääsymaksujen periminen kielletty, samoin pysäköintimaksujen pe- riminen ja käsiohjelman myynti. Harjoituskilpailujen järjestäminen maksullisten tilaisuuksien yhteydessä on kielletty. Ajoharjoitustapahtuma Lisenssivaatimus ajoharjoitustapahtumissa on vähintään Tutustumislisenssi tai kilpailun järjestäjän tapahtumavakuutus. Ajoharjoitustapahtumalla on oltava seuraavat tunnusmerkit: • Ei sisällä kilpailukutsua • Suorituksella ei todeta voittajia • Ei palkintojen jakoa 4.8.1. Seuran jäsentenväliset kilpailut Jäsentenväliset kilpailut on tarkoitettu vain kilpailun järjestävän seuran jäsenille. Lisenssivaatimus jäsentenvälisissä kilpailuissa tai harjoitustapahtumissa on vähintään tutustumislisenssi tai kilpailun järjestäjän tapahtumavakuutus. Seuran jäsentenvälisissä kilpailuissa osallistujien vuotuinen kilpailijalisenssi on oltava järjestävän seuran nimissä. Kilpailut on tarkoitettu lajin aloittelijoille ja siksi näiden ohjelmaan tulee sisällyttää erillinen kuljettajakoulutusosuus.

2022 208 4.8.2. Seurojen väliset ja alueelliset kilpailut Tapahtumat eivät saa häiritä kansallista kilpailukalenteria ja nämä tulee hakea liitolta kilpailulupahakemuksella. Lisenssivaatimuksena on vähintään karting Peruslisenssi tai Tutustumislisenssi. Kilpailut on tarkoitettu lajin aloittelijoille ja siksi näiden ohjelmaan tulee sisällyttää erillinen kuljettajakoulutusosuus. Ilmoitus AKK:lle Suljetuista jäsenten välisistä, seurojen välisistä, alueellisista kilpailuista/kilpasarjoista tai harjoituskilpailuista on tehtävä kirjallinen hakemus yhtenä kappaleena kilpailulupahakemuksella viimeistään neljätoista (14) vrk ennen aiottua kilpailupäivää sekä kilpailukutsu, jotka tulee lähettää lajipäällikölle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, minkä seuran, seurojen tai alueen jäsenille kilpailu on tarkoitettu. Kilpailua haettaessa on käytettävä myös KITI-järjestelmää. Lisäksi seurojen välisistä tai alueellisista kilpailusarjoista on säännöt lähetettävä kartingin lajipäällikölle viimeistään kuukausi (30 vrk) ennen ensimmäistä kilpailua. Ilmoituksen yhteydessä voi myös tilata tutustumislisenssilomakkeet. Osanotto-oikeus Jäsentenväliset harjoituskilpailut ovat sallittuja vain järjestävän seuran jäsenille. Seurojenvälisiin kilpailuihin voidaan hyväksyä saman alueen seurojen jäseniä ja kyseisen alueen alueella asuvia kilpailijoita. Kilpailijalla tulee olla seuran jäsenkortti ja ohjaajalisenssi. Alueellisiin kilpailuihin osallistuttaessa, kilpailijan lisenssiinmerkitty seura tulee kuulua kyseisen alueen piiriin. Harrastajaluokissa osallistujilla tulee olla AKK:n harrastajaluokituksen peruslisenssi tai kilpailupaikalta seuralta ostettu tutustumislisenssi, jotka sisältävät vakuutuksen. Kilpailijan seura on se, joka on merkitty hänen lisenssiin. Tutustumislisenssillä kilpailevalla ei tarvitse olla seurajäsenyyttä. Kilpailutoimitsijat Yksittäisille jäsenten sekä seurojen välisille ja alueellisille kilpailuille on nimitettävä kilpailunjohtaja, turvallisuuspäällikkö, ratatuomareiden päällikkö sekä katsastuspäällikkö, joilla on voimassa olevat toimitsijalisenssit. Ratavalvonta tulee suorittaa rataosuuksittain ja ratavalvontapisteet tulee olla miehitetty. Kilpailussa tarvittava muut toimihenkilöt ovat huomioitava kilpailun vaatimustason mukaisesti. Alueellisissa tai seurojen välisissä kilpailusarjoissa, aluemestaruuskilpailuissa ja aluemestareiden kilpailussa kilpailun järjestäjä nimeää myös tuomariston ja tuomariston puheenjohtajan. Jäsenten sekä seurojen välisissä ja alueellisissa kilpailuissa tulee olla arvioituun riskiin nähden riittävä ensiapu-, sammutus-, viestintä-, ym. välineistö ja miehitys. Minimivaatimuksena olosuhteiden ja tilanteen mukaan voidaan pitää: • vähintään kaksi EA-koulutuksen saanutta ennalta nimettyä henkilöä radalla koko kilpailun ajan, suositellaan ensihoitoyksikön käyttöä. • heillä varusteinaan kahdet paarit huopineen ja hyvin varustettu EA-laukku lastoineen – puhelinyhteys koko kilpailun ajan ensihoitoyksikön kutsumista varten • luotettava radioyhteys päätoimihenkilöiden välillä. • riittävä määrä järjestysmiehiä, jotta saadaan varmistettua, ettei asiattomia henkilöitä pääse rataalueelle. Yleiset määräykset ja suositukset Katsastus on suoritettava turvallisuusasioita painottaen. Autojen painon tulee täyttää luokkien minimipainovaatimukset ja teknisiä määräyksiä tulee noudattaa säännönmukaisina. Alue voi laatia kilpailusarjalle omat säännöt, jotka eivät voi kuitenkaan kumota tämän sääntökirjan sääntöjä. Kyseiset säännöt tulee toimittaa liiton karting lajipäällikölle tiedoksi. Niissä harjoituskilpailuissa, joissa alueen laatimia sääntöjä noudatetaan, tulee se selvästi ilmaista kutsussa tai kilpailun säännöissä. Cadet -luokan kilpailujen luonne tulee erityisesti painottua ns. koulutuskilpailujen luonteisiksi, joissa osallistujia ohjataan kilpailutapahtumiin. Kuljettaja voi aloittaa kilpailemisen alueellisissa Cadet-luokan kilpailuissa sinä vuonna kun hän täyttää 7 vuotta. Cadet -luokassa saa suurin osallistujamäärä radalla olla korkeintaan 3/4 radan sallitusta kilpailijamäärästä (suositellaan ½, jos kokemattomia kuljettajia). Cadet -luokan lähtöä ei saa yhdistää muiden luokkien lähtöjen kanssa. Harjoituskilpailuun tulee kuulua pakollinen harjoitus sekä ohjaajakokous, jossa kilpailijat ja toimitsijat perehdytetään kilpailua koskeviin kysymyksiin turvallisuusasioita erityisesti painottaen. • että kilpailun järjestäjä jakaa osallistujat kaluston ja ikärakenteen mukaan tarkoituksenmukaisiin ryhmiin. • lähtöjärjestyksiä voidaan arpoa, välttämättä ei tarvita virallisia aika-ajoja. Harjoituskilpailut tulee järjestää turvallisuutta korostaen sääntökirjan ajotapasääntöjä opettaen. 4.8.3. Aikuisharrastekilpailut Kilpailuiden järjestäjinä voivat toimia AKK:n alaiset jäsenseurat. Hakemus kilpailuista on tehtävä kilpailulupakaavaketta käyttäen viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kilpailupäivää. Kilpailua haettaessa on käytettävä KITI-järjestelmää. Kilpailusarjoista on toimitettava säännöt viimeistään kuukausi (30 vrk) ennen sarjan ensimmäistä kilpailua lajipäällikölle. Kilpailut/sarjat voivat perustua jonkun vakiomoottorin pohjalle tai kilpailuihin/ sarjoihin, joihin hyväksytään järjestäjän ilmoittamat moottorimerkit.

2022 209 Kilpailun järjestelyiden toimihenkilöiden ja turvallisuusasioiden suhteen täytyy noudattaa vähintään jäsenten- ja seurojen välisten kilpailuiden kohdalla kerrottuja vaatimuksia. Osallistujamäärä radalla voi olla kuitenkin radantarkastuksen mahdollistama määrä. Aikuisharrastesarjojen säännöistä vastaavat aina ko. sarjojen järjestävä taho. Ikäraja näihin kilpailuihin on vähintään 15 vuotta, mutta järjestäjällä on oikeus säännöissään muuttaa sitä myös ylöspäin. Poikkeuksena Raket 120 -luokka, jossa ikäraja on 13 v. 4.8.4. Kansalliset kilpailut Hakeminen, kilpailulupa ja kilpailutoimitsijat sääntökirjan kansallisten määräyksien mukaisesti. AKK nimeää kilpailun tuomariston puheenjohtajan. Kilpailun järjestäjä voi esittää yhden tai useamman aikuisharrastajaluokan liittämisen kansallisen kilpailun yhteyteen. Kilpailun järjestäjä voi myös hakea Cadett -luokkaa kansallisten kilpailujen yhteyteen lajiryhmän suostumuksella. Nämä luokat eivät millään tavoin saa haitata kansallisen kilpailun järjestelyjä, kulkua tai aikatauluja. Kilpailuluokat tulee olla esitettynä kilpailukutsussa. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan jakaa luokan kuljettajat lisenssiluokituksen mukaan erillisiin lähtöihin. 4.8.5. SM- ja SJM -kilpailut Hakeminen, kilpailulupa ja kilpailutoimitsijat sääntökirjan kansallisten määräysten mukaisesti. AKK nimeää kilpailutapahtuman johtajan, tuomariston puheenjohtajan, pääkatsastajan. AKK nimeää kilpailuiden järjestäjät. Järjestävällä radalla tulee olla riittävät vaatimukset täyttävät välineet, rakennelmat ja tilat. Kilpailuradalla tulee olla edellä kerrotun mukainen suljettu parc fermé -alue, jossa riittävä toimitsijamiehitys. Parc fermé -alueen vaatimukset: Ilmapisteitä ja vesisaaveja oltava riittävä määrä kilpailijamäärä huomioiden. Kilpailuluvat myönnetään vuosittain lajiliiton päätöksellä. 5. Kilpailusäännöt 5.1. Yleisiä määräyksiä Kilpailijan on tunnettava kaikki kilpailua koskevat säännöt ja noudatettava niitä. Sääntökirjan autokilpailujen kansalliset määräykset Suomessa -osiosta löytyvät kilpailijoita ja ilmoittajia koskevat määräykset (kts. kohta 54 eteenpäin). Vuoden aikana tehdyt sääntömuutokset/tarkennukset löytyvät AKK:n internet-sivuilta kartingosiosta. Ajaja on velvollinen osallistumaan lääkärintarkastukseen, joka järjestetään kilpailun johdon määräyksestä. Tuomaristolla on oikeus sulkea ohjaaja pois kilpailusta sairauden, väsymyksen tai muun pätevän syyn vuoksi. Tuomaristolla on oikeus sulkea kilpailusta tai sen osasta ilmoittaja, huoltaja tai ohjaaja, joka kilpailun johtajan tai järjestelytoimikunnan heille tekemän ilmoituksen perusteella ei ole hyväksyttävä tai jonka he katsovat syyllistyneen sopimattomaan käyttäytymiseen tai törkeään epäurheilijamaiseen tekoon tai käyttäytyy muuten sopimattomasti kilpailualueella. Tuomaristolla on oikeus karkottaa kilpailuradalta tai kilpailualueelta jokainen ilmoittaja, ohjaaja, huoltaja ja henkilö, joka kieltäytyy tottelemasta kilpailutoimitsijan tai järjestysmiesten antamaa määräystä. Tuomaristolla on oikeus muuttaa faktatuomareiden päätöksiä. Tuomaristo voi käyttää päätöksen teossa apuna video- tai elektronisia laitteistoja tai muita mahdollisia saatavilla olevia apuvälineitä/materiaaleja, jos se pystytään tekemään vaivattomasti. 5.2. Ilmoittautuminen kilpailuun Jokainen kuljettaja/ilmoittaja on vastuussa, että ilmoittautuu oikeaan luokkaan ja tuntee ilmoittautumista koskevat säännöt sekä lisenssisäännöt ja luokkien ikärajat. Ilmoittautuminen tulee tapahtua sääntökirjan kansalliset määräykset Suomessa -osion mukaan. Ilmoittautumisaika määritellään kilpailukutsussa. Ilmoittautuminen arvokilpailuihin, kansallisiin kalenterikilpailuihin sekä aluemestaruus kilpailuihin tapahtuu KITI-järjestelmän kautta. Muihin kilpailuihin järjestäjä ilmoittaa ilmoittautumistavan (posti, faksi, s-posti) kilpailusäännöissään. Ilmoittautumislomake näihin muihin kilpailuihin on käytettävissä AKK:n nettisivujen materiaalipankista. Jälki-ilmoittautuminen, jos sellaisen mahdollisuuden kilpailun järjestäjä antaa, on ilmoitettava kilpailun säännöissä. Jälki-ilmoittautumismaksu voi olla normaalia ilmoittautumismaksua suurempi. 5.3. Osanottajien ikä Ikärajat lasketaan seuraavasti: Kilpailija voi osallistua ikäluokkansa kilpailuun jo sen vuoden alusta alkaen, jolloin hän täyttää kyseisen luokan vähimmäisiän. Yläikärajaan lasketaan mukaan koko se vuosi, jonka aikana ohjaaja täyttää ko. ikärajan. OK-junior -luokassa voivat kansallisella poikkeussäännöllä kilpailla myös yli 14-vuotiaat. Luokkien ikärajat ovat seuraavat: Cadet 6v.- (Raket95 cadet) Micro 8-11v. (Raket95 micro) Raket95 10-15v. Mini60 10v.- OKj 12-14v. OK 14v.-

2022 210 KZ2 15v.- TAG 15v.- Aikuisharraste 15v.- Raket 120 12v.- 5.4. Ajaminen kilpailun ulkopuolella Kilpailussa ajaminen ”kilpailun ulkopuolella” on kielletty. Poikkeuksena erilliset näytösajot, jotka eivät sodi autourheilun sääntöjä, autokilpailuissa omaksuttuja hyviä tapoja ja urheiluperiaatteita vastaan. Näytösajoihin vaaditaan AKK:n erillinen lupa ja ajettaessa kansallisen kilpailun yhteydessä tulee niistä olla maininta kilpailun säännöissä. 5.5. Ajokalusto ja -varusteet Kilpailijalla on oikeus kilpailla vain teknisten sääntöjen mukaisella kalustolla ja ajovarusteilla, jotka katsastus on kilpailupaikalla todennut sääntöjen mukaisiksi. Kilpailija vastaa siitä, että käytettävä kalusto on teknisten sääntöjen mukainen koko kilpailun ajan. 5.6. Radan valvonta Ratavalvonnan tehtävinä on: • ilmoittaa kilpailijoille lippumerkein vaarasta tai esteistä • auttaa loukkaantunutta kilpailijaa • ilmoittaa kilpailun johdolle ensiapu- ja muun erityishenkilöstön tarpeesta alueellaan • siirtää yhdessä kilpailijan kanssa jokaisen heidän rataosuudellaan vian tai onnettomuuden takia pysähtyneen kartin radalta, katsoen ettei siirtäminen käynnistä moottoria • ottaa selville syy kilpailijan pysähtymiseen • valvoa erityisesti ajotapaa ja virheellistä ajoa • ilmoittaa havainnoistaan ja toimenpiteistään välittömästi kilpailun johdolle • pitää pöytäkirjaa kaikista havainnoista ja toimenpi- teistä ja luovuttaa pöytäkirja kilpailun johtajalle • hankkia valvontapisteen tarvitsemat välineet ja ma- teriaali 5.7. Lippu- ja numeronäyttömerkinannot Radan valvontaan kilpailun johtaja (tai hänen apulaisensa) ja valvontapisteet käyttävät pääasiallisesti merkinantoja seuraavissa tapauksissa: • varmistaakseen kilpailijoiden turvallisuuden • vaatiakseen sääntöjen noudattamista • ilmoittaessa sääntöjen rikkomisesta Merkinannot näytetään erivärisillä lipuilla mahdollisesti numeronäyttötaulua lisänä käyttäen. Numeronäyttötaulun tulee olla selkeälukuinen, suositellaan käytettävän käyttötarkoitukseen valmistettuja numeronäyttötauluja. Ratatuomaripisteet tulee olla miehitettyinä ja toiminnassa jo kilpailun virallisissa harjoituksissa. Kansainvälisesti hyväksyttyjä lippumerkinantoja on käytettävä. Ratatuomaripisteissä on käytettävä ainakin keltaista, punaista ja valkoista lippua. Mustasävyisiä lippuja näytetään liikkumattomana numeronäyttötaulun kanssa kuljettajalle, jota merkinanto koskee. Näitä lippuja voidaan näyttää myös muussa kohdin rataa kuin lähtöviivan kohdalla kilpailun johtajan tai hänen apulaisen toimesta. 5.8. Lippumerkit Käytössä ovat seuraavat lippumerkit: Kilpailun johtajan tai hänen apulaisen käytössä. Voidaan käyttää myös sähköistä viestintäjärjestelmää. Järjestelmän toimivuus sekä näkyvyys tarkastetaan ennen jokaista kilpailua. • Kansallislippu tai sinivalkoinen lippu: Kilpailun tai aika-ajon lähtölippu. • Punainen lippu (heiluva): Kilpailun johtajan sekä ratavalvontapisteiden käytössä. Kilpailun keskeyttäminen, täydellinen ja ehdoton pysähtyminen turvallisesti kilpailun johdon osoittamaan paikkaan. • Mustavalkoinen ruutulippu (heiluva): Kilpailun päättyminen. • Musta lippu ja numero (liikkumaton): Ohjaajan täytyy välittömästi ajaa ratavarikolle ja ilmoittautua kilpailun johtajalle, joka ratkaisee, saakoohjaaja jatkaa kilpailua. • Musta lippu, jossa oranssi ympyrä ja numero (liikkumaton): Näytetään kuljettajalle, jonka kartissa on tekninen vika. Kuljettajan täytyy heti seuraavalla kierroksella poistua ratavarikolle. Ohjaaja saa mahdollisesti jatkaa korjauksen jälkeen. • Mustasta ja valkoisesta kolmiosta muodostuva lippu ja numero (liikkumaton): Viimeinen varoitus ennen epäurheilijamaisesta käytöksestä johtuvaa hylkäämistä. • Sininen lippu jossa punainen vinoristi ja (liikkumaton): Näytetään ohjaajalle, joka on juuri ohitettu tai tullaan kohta ohittamaan kierroksella. Ohjaajan on lakattava ajamasta kilpaa, siirryttävä pois ajolinjalta ja ajettava varikolle. • Sininen lippu: Näytetään ohjaajalle, jota ollaan ohittamassa kierroksella. • Liikkumaton sininen lippu: sinut ohitetaan kierroksella, säilytä ajolinjasi. • Liikkuva sininen lippu: yksi tai useampi kilpailija haluaa ohittaa sinut, päästä heidät ohi. • Vihreä lippu (heiluva): Rata selvä. Voidaan tarvittaessa käyttää myös kilpailun johtajan toimesta lähettämiseen lämmittelykierrokselle tai harjoitusajoon. Ratavalvontapisteissä: • Keltainen lippu (heiluva): • Keltaisen lipun vaikutusalue päättyy lippupisteeseen, jossa ei liputeta keltaista lippua. • Yksi keltainen: Vaara, hidasta, ohittaminen kielletty, varaudu väistämään. Radan reunalla tai osittain radalla on kolari tai tukos. • Kaksi keltaista: Vaara, hidasta, ohittaminen kielletty, varaudu pysähtymään. Rata kokonaan tai osittain tukossa.

2022 211 • Valkoinen lippu (heiluva): Hitaasti liikkuva ajoneuvo radalla. • Keltainen lippu punaisin raidoin (liikkumaton): Liukas rata esim. öljyn tai veden takia. Lippua näytettävä neljän kierroksen ajan, ellei radan pinta palaa normaaliksi sitä ennen. • Punainen lippu (heiluva): lähdön keskeyttäminen. 5.9 Vaarallinen kart Kartilta, jonka rakenne on sellainen, että sillä kilpaileminen voidaan katsoa vaaralliseksi, voidaan katsastajien esityksestä ja kilpailun johtajan päätöksellä kieltää osanotto kilpailuun. 5.10. Kilpailunumero Kilpailun ja harjoitusten aikana on jokaisessa autossa oltava näkyvissä teknisten määräysten mukaiset numerot. 5.11. Kilpailun aikataulu Kilpailun järjestäjän on laadittava kilpailua varten aikataulu, joka on oltava kilpailijoiden nähtävänä kilpailupaikalla ilmoittautumisen alkamisesta lähtien. Aikataulussa tulee ilmoittaa: • ilmoittautumisaika, tarvittaessa luokittain • katsastusaika, tarvittaessa luokittain • harjoitusajojen alkamisaika ja kesto luokittain • vapaisiin harjoituksiin perjantaille tarkka harjoitus aikataulu luokittain • ohjaajakokouksen alkamisaika • aika-ajon alkamisaika ja järjestys luokittain • kaikkien kilpailuerien järjestys luokittain • palkintojen jaon alkamisaika 5.12. Ohjaajakokous Ohjaajakokous on pakollinen jokaisessa kilpailussa. Ohjaajakokouksessa, jonka kilpailun johtaja pitää, on oltava läsnä: • Tuomariston puheenjohtaja • Tuomaristo • Ratatuomareiden päällikkö • Apulaiskilpailunjohtaja(t) • Katsastuspäällikkö • Lähettäjä • Lähtö- ja maalituomari(t) • Kuljettajat ja alle 18-vuotiaiden huoltajat Järjestäjän on sopivalla tavalla varmistettava mainittujen henkilöiden läsnäolo. Ohjaajakokous on pyrittävä pitämään vähintään yksi tunti ennen ensimmäistä lähtöä, kuitenkin ennen harjoitusajoa. Ylimääräinen ohjaajakokous voidaan järjestää milloin tahansa, jos siihen on tarvetta. 5.12.1. Ohjaajakokouksessa käsiteltävät asiat Ohjaajakokouksen tarkoituksena on perehdyttää kilpailijat ja järjestäjät kilpailua koskeviin kysymyksiin. Ohjaajakokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: • turvallisuuskysymykset • mahdolliset kilpailun muutokset • mahdolliset sääntömuutokset • lähtötavan esittäminen • lähtöpaikan hakeminen • radan valvonta • lippumerkit • vastalauseajasta ilmoittaminen (ei arvokilpailuissa) • palkintojenjaosta sopiminen • kilpailun aikataulu ja tiedottaminen sen muutoksista • ajotapasääntöjen kertaaminen 5.13. Ajanotto Mikäli kilpailussa käytetään sähköistä ajanottoa, tulee sen tarkkuus olla vähintään 1/100 sekuntia. Valokennoja ei saa sijoittaa korkeammalle kuin 25 cm. Arvokilpailuissa (SM ja SJM) on käytettävä transponderi -ajanottoa ja kierroslaskentajärjestelmää. Transponderi tulee sijoittaa sekä arvo-, että kansallisissa kilpailuissa penkin selkänojaan 25±5 cm korkeudelle maasta mitattuna. Kilpailija on vastuussa transponderin luotettavasta kiinnittämisestä. Rataennätys on nopein kierrosaika, jonka jokin kilpailija on saavuttanut kansallisuudesta ja kilpailuluokasta riippumatta. Eri luokkien kierrosennätykset määräytyvät samalla tavalla. Harjoitusaikoja ei hyväksytä ennätyksiksi. Sähköistä ajanottoa varten kansallisissa kilpailuissa kartissa tulee olla AMB -transponderiteline. 5.14. Ajanottoviivan ylittäminen Ajanoton autolle, joka ylittää ajanottoviivan, tulee tapahtua sinä hetkenä, jolloin auton etupyörät taikka ajanottokonetta käytettäessä osa, joka sitä käyttää, ylittää viivan. 5.15. Kierroslaskenta Kierroslaskennassa on käytettävä erityistä pöytäkirjaa tai muuta vastaavaa menetelmää. 5.16. Kilpailun suoritus Kilpailun suoritustapa on tässä sääntökirjassa esitetyn mukainen, sarjasäännöissä erikseen määritellyn kaltainen tai järjestäjän itsensä laatima. Poikkeavat suoritustavat täytyy kuitenkin selkeästi ilmoittaa kilpailukutsussa, kilpailun säännöissä ja ohjaajakokouksessa. Seurojen- ja jäsentenvälisissä kilpailuissa jopa suositellaan erilaisia kilpailutapoja. 5.16.1. Kilpailuun lähteminen Kilpailijan katsotaan lähteneen aika-ajoon, erään, esifinaali tai finaaliin, kun hän on ylittänyt lähdönryhmitysalueen valkoisen viivan. Arvokilpailuissa (SM, SJM ja CUP) katsotaan lähteneeksi, kun kilpailija on saapunut säädetyn aikarajan puitteissa lähdön ryhmitysalueelle. 5.16.2. Aika-ajo Aika-ajoa koskevat määräykset tulee olla mainittuna kilpailun säännöissä tai lisämääräyksessä. Kun kuljettaja on ylittänyt lähdön ryhmitysalu-

2022 212 een jälkeisen valkoisen linjan, hänen katsotaan aloittaneen aika-ajon, eikä häntä saa enää huoltaja/ mekaanikko auttaa. Kuljettaja, joka joutuu pysähtymään lähtölinjan jälkeen, ei saa vastaanottaa mitään ulkopuolista apua. Aika-ajo katsotaan päättyneeksi, kun kuljettaja nousee ylös autostaan. Suoritustapa Aika-ajo voi olla 10 min, 1x8 min tai 2x8 min aika-ajon ryhmiin jaettuna radan kapasiteetin mukaan. Ryhmät muodostetaan arpomalla luokittain. Kuljettaja voi lähteä aika-ajosuoritukseensa milloin tahansa oman ryhmän varattuna aikana. Nopein kierrosaika lasketaan tulokseksi. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee toiseksi nopein kierrosaika jne. Kuljettaja, joka mistä syystä tahansa, ajaa kesken aika-ajon varikolle, ei saa enää uudelleen startata. Jos aika-ajo ajetaan kahdessa ryhmässä ja hitaamman ryhmän nopein aika on 101 % tai suurempi nopeamman ryhmän parhaasta ajasta, aika-ajon järjestys on seuraavanlainen: 1. nopein aika, 2. hitaan ryhmän nopein, 3. nopean ryhmän 2., 4. hitaan ryhmän 2., 5. nopean ryhmän 3., jne. 5.16.3. Erät ja erien pistelasku Erien pisteitä laskettaessa saa erän voittaja 0 pistettä, toinen 2 pistettä, kolmas 3 pistettä jne. Jokainen kilpailija, joka ei ole ajanut kaikkia kierroksia, tai on keskeyttänyt, saa lukea hyväkseen pistemäärän sijoituksensa mukaisesti, jossa huomioidaan maaliintulojärjestys ja ajetut kierrokset. Kilpailija, joka ei lähde erään, saa lukea hyväkseen pistemäärän, joka on A ja B ryhmien yhteenlaskettu osallistujamäärä +1. Kilpailija, joka saa mustan lipun erän aikana tai sen jälkeen tai hylätään muuten, saa lukea hyväkseen pistemäärän, joka on A ja B ryhmien yhteenlaskettu osallistujamäärä +2. Eräpisteiden yhteispistemäärän ollessa tasan, paremmuuden ratkaisee aika-ajon aika, jos 101% sääntö on voimassa, ratkaisee sijoituksen aika-ajon tulos. Tuomaristolla on oikeus yhdistää erät tai muuttaa niiden kokoonpanoa, jos lähdössä olevien ohjaajien lukumäärä tai muut olosuhteet sitä edellyttävät. 5.16.4. Finaali(t) Finaaleja voidaan ajaa yksi tai useampia. Kuljettajat voidaan myös jakaa erillisiin finaaleihin (A, B, C, jne). Ennen varsinaista finaalia voidaan ajaa myös esifinaali. Keräilyerässä (second chance), esifinaalissa ja finaalissa kierroksella ohitetuksi tulevalle näytetään sinipunaristilippua ja kilpailijan numero. 5.16.5. Erilaiset suoritustavat Suoritustapa A Aika-ajo, alkuerät ja kaksi finaalia Alkuerien lähtöjärjestys määräytyy aika-ajon mukaan. Alkuerät ajetaan järjestelmällä A-B-C, jolloin kilpailijat jaetaan kolmeen ryhmään seuraavasti: Aikaajon nopein sijoittuu ryhmään A, toiseksi nopein ryhmään B, kolmas ryhmään C, neljäs ryhmään A, jne. (kolmen ryhmän esimerkki). Alkuerissä kaikki ryhmät ajavat kaikkia vastaan. Kolmella ryhmällä ajetaan siis erät A-B, C-B, A-C. Mikäli osanottajien määrä ylittää radan kapasiteetin voidaan alkuerät ajaa järjestelmällä A-B-C-D, ryhmiin jakaminen kuten kolmen ryhmän esimerkissä. Lähtöjärjestys kaikkiin alkueriin aika-ajon mukaan. Aika-ajossa nopeampi sijoittuu lähtöruudukossa sisäkaarteen puolelle. Alkuerien pisteet kohdan 5.16.3. mukaan. Kaikkien alkuerien pisteet lasketaan mukaan. Ensimmäisen finaalin master on vähiten pisteitä saanut ohjaaja, toiselle paikalle sijoitetaan seuraavaksi vähiten pisteitä saanut, jne. Finaaliin pääsee suoraan alkuerien jälkeen kilpailusäännöissä ilmoitettu lukumäärä vähinten pisteitä kerännyttä kuljettajaa. Kuusi (6) finaalipaikkaa ratkaistaan keräilyerässä (second chance). Keräilyerän lähtöjärjestys on alkueräpisteiden mukaan. Keräilyerää ei ajeta, mikäli kaikki osanottajat mahtuvat suoraan kilpailulähtöihin. Finaaleiden kuljettajien määrä on radan maksimikapasiteetin mukainen määrä ohjaajia. Toisen finaalin lähtöjärjestys on ensimmäisen finaalin tulosjärjestyksen mukainen. Ohjaajan sijoitus määräytyy finaalin maaliintulojärjestyksen ja ajettujen kierrosten mukaan. Ne kilpailijat, jotka eivät lähteneet ensimmäiseen lähtöön, saavat lähtöpaikat muiden perästä omien alkuerätulostensa perusteella. Molemmista finaaleista laaditaan erillinen tulosluettelo. Suoritustapa B Aika-ajo, alkuerät, esifinaali ja finaali Kilpailussa ajetaan aika-ajo, alkuerät, esifinaali ja varsinainen finaali. Alkuerien pisteet kohdan 5.16.3. mukaan. Kaikkien alkuerien pisteet lasketaan mukaan. Esifinaalin master on vähiten pisteitä saanut ohjaaja, toiselle paikalle sijoitetaan seuraavaksi vähiten pisteitä saanut, jne. Esifinaaliin pääsee suoraan alkuerien jälkeen kilpailusäännöissä ilmoitettu lukumäärä vähinten pisteitä kerännyttä kuljettajaa. Kuusi (6) finaalipaikkaa ratkaistaan keräilyerässä (second chance). Keräilyerän lähtöjärjestys on alkueräpisteiden mukaan. Keräilyerää ei ajeta, mikäli kaikki osanottajat mahtuvat suoraan esifinaaliin. Varsinaisen finaalin lähtöjärjestys on esifinaalin tulosjärjestys. Jollei kilpailija ole lähtenyt esifinaaliin tai hänet on hylätty esifinaalissa, hän ei voi osallistua finaaliin. Kilpailun voittaja on varsinaisen finaalin voittaja. Suoritustapa C Aika-ajo, alkuerät, finaali Kilpailussa ajetaan aika-ajo, alkuerät ja erillisiä finaaleja. Alkuerien määrä, lähtöjärjestys ja pistelasku ilmoitetaan kilpailukutsussa. Alkuerien jälkeen paras sijoitetaan A-finaalin masteriksi, toinen 2 lähtöpaikalle jne. A-finaaliin

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=